Search
Susisiekite

Statinio statybos techninė priežiūra

  • Statybų techninė priežiūra | BORGA
Remiantis Statybos įstatymu, statybos techninė priežiūra yra vykdoma nuo statybų pradėjimo iki to momento, kol statinys pripažįstamas tinkamu naudoti. Statybos techninė priežiūra reikalinga tam, kad statinys atitiktų projekto statybos rangos sutarties, įstatymų ir kitų teisės aktų keliamus reikalavimus.

Statinių techninės priežiūros nauda

Pagal Statybos techninį reglamentą (STR), statinių techninė priežiūra padeda užtikrinti Statybos įstatyme ir kituose statybos techniniuose dokumentuose nurodytus esminius reikalavimus, galiojančius viso statinio naudojimo laikotarpiu. Statinio statybos techninė priežiūra taip pat gali padėti maksimaliai sumažinti nelaimingų atsitikimų tikimybę, tuo pačiu ir grėsmę žmonių gyvybei, sveikatai ar aplinkos saugumui. 

Kokiais atvejais privaloma techninė priežiūra?

Statybos techniniame reglamente numatyta, kad statinio techninė priežiūra privaloma, kai statybos darbai vykdomi vadovaujantis vienu iš šių projektų – statybos, rekonstravimo, pastato atnaujinimo (modernizavimo), kapitalinio remonto ar griovimo, taip pat griovimo aprašu. Statinio statybos techninė priežiūra yra privaloma visais atvejais kai statybos darbai vykdomi vadovaujantis statybos projektu.

Kas atlieka techninę priežiūrą?

Pagal STR techninė priežiūra atliekama statytojo pasamdyto statinio statybos techninio prižiūrėtojo, abiem šalims pasirašius sutartį. Sutartį sudaryti draudžiama su to statinio statybos rangovu ar jo įmonėje dirbančiais asmenimis.

Kaina, priežiūros periodiškumas ir reikšmė

Statinių techninė priežiūra ir jos kaina priklauso nuo statinio paskirties, vietovės, projektinių sprendinių, būklės, numatomų atlikti statybos montavimo darbų, naudojimo trukmės. Statybos įstatyme yra nurodyti tam tikri pastatų techninės priežiūros atlikimo periodiškumai. Statinio techninė priežiūra privaloma po statybų baigimo.

Remiantis STR, nuolatinė statinio techninė priežiūra – atliekama ne rečiau kaip kartą per mėnesį, kasmetinė  pastatų techninė priežiūra – atliekama po žiemos sezono, o neeilinė techninė priežiūra įvykus stichinei nelaimei, pavyzdžiui, pastatą suniokojus gaisrui, liūčiai, uraganui ar pan. Taip pat galimos ir kitokio pobūdžio statinio techninės apžiūros, jei taip pageidauja statinio savininkas ar nustato kiti teisės aktai. Atliekama pastatų techninė priežiūra suteikia žinių apie statinio stovį, jo defektus, trūkumus ir padeda nustatyti remonto reikalingumą.

Kokie dokumentai reikalingi?

Statybų techninė priežiūra | BORGA

Remiantis Statybos įstatymu, statybos techninė priežiūra atliekama pildant tam tikrus dokumentus.  Reikalingi statinio techninis pasas arba apšildomų pastatų, pastato techninis-energetinis pasas, statinio techninės priežiūros žurnalas, statinio periodinių ir specialiųjų apžiūrų aktai,  kiti Vyriausybės įgaliotų institucijų ar statinio naudotojo nustatyti statinio techninės priežiūros dokumentai.

Minėtieji dokumentai padeda po statinio statybų baigimo stebėti statinio būklę, esant neplanuotam įvykiui, remiantis dokumentacija, lengviau randama įvykio atsiradimo priežastis. Šie dokumentai reikalingi ir esant draudiminiam įvykiui.

Statinio techninės priežiūros žurnalo pildymas

Remiantis STR, statinio techninės priežiūros žurnalo pildymas privalomas kai statyba finansuojama Lietuvos Respublikos ir (ar) Europos Sąjungos biudžeto lėšomis, ir tais atvejais, kai pagal teisės aktų reikalavimus privaloma skirti ar samdyti statybos darbų vadovą ir statinio statybos techninį prižiūrėtoją. Remiantis Statybos įstatymu, statinio techninės priežiūros žurnale turi būti registruojami statinio nuolatinio stebėjimo metu pastebėti konstrukcijų ir inžinerinės techninės įrangos defektai ar deformacijos, jeigu jie (jos) reikalauja statybinių tyrimų ar remonto darbų, taip pat periodinių ir specialiųjų apžiūrų aktų registravimo duomenys.

  • Angaras

    Norite sužinoti daugiau apie Borga angarus?

    Metalo konstrukcijos verslo, žemės ūkio, sporto ir jojimo pastatams.

    sužinoti daugiau

{{group.title}} ({{group.result.total}})
Rodyti daugiau {{group.title.toLowerCase()}}
No others found for "{{query}}", please try again using another search term.
Prašome palaukti, ieškoma pagal "{{query}}" ...