Borga
Search

Atmintinė mūsų klientui ar tiekėjui dėl asmens duomenų tvarkymo ir apsaugos

Kokiais tikslais ir kokius Jūsų duomenis renkame ir tvarkome?

Klientui:

Sutarčių ir kitų susitarimų, sudarytų raštu ar žodžiu tarp Bendrovės ir paslaugų gavėjo, tinkamam ir teisėtam vykdymui arba veiksmų duomenų subjekto prašymu vykdymui iki sutarties su Bendrove pasirašymo arba be tokios sutarties
 • Iki paslaugos užsakymo: vardas, pavardė, telefono Nr., elektroninis paštas. Kiti duomenys, jei pats juos pateikėte (pvz., elektroninio laiško paraše).
 • Jei kreipiatės nuo juridinio asmens: Jūsų vardas, pavardė, pareigos, tiesioginis telefono Nr. ir elektroninis pašto adresas;
 • Jei kreipiatės kaip fizinis asmuo: vardas, pavardė, gimimo data, ūkininko asmens kodai (tik Jūsų iniciatyva), gyv. adresas, banko sąskaitos Nr., telefono Nr. ir el. paštas.
Pasiūlymų pateikimo tikslu: gaunant užklausas per Bendrovės Interneto svetainių užsakymų formas Vardas, kontaktinis telefono numeris ir elektroninio pašto adresas bei prekių pristatymo vietovė, jei Jūs nepateikėte papildomų duomenų pats.
Statistikos tikslais per Interneto svetainę, pasitelkiant slapukus Interneto svetainės, mūsų Facebook paskyros lankytojų naudojami įrenginiai, naršyklė, operacinė sistema, lytis, amžiaus grupė, kalba, miestas, regionas, kt.
Turto apsaugai Jūsų atvaizdas, jei lankotės mūsų gamyklos teritorijoje ar vidaus patalpose.

Prekių tiekėjui ar paslaugų teikėjui:

Sutarčių ir kitų susitarimų, sudarytų raštu ar žodžiu tarp Bendrovės ir paslaugų gavėjo, tinkamam ir teisėtam vykdymui arba veiksmų duomenų subjekto prašymu vykdymui iki sutarties su Bendrove pasirašymo arba be tokios sutarties
 • Iki paslaugos užsakymo: vardas, pavardė, telefono Nr., elektroninis paštas. Kiti duomenys, jei pats juos pateikėte (pvz., elektroninio laiško paraše);
 • Jei esate juridinio asmens atstovas: Jūsų vardas, pavardė, pareigos, tiesioginis telefono Nr. ir elektroninis paštas;
 • Jei esate fizinis asmuo: vardas, pavardė, gimimo data, ūkininko asmens kodai (tik Jūsų iniciatyva) gyv. adresas, banko sąskaitos Nr., telefono Nr. ir el. paštas;
Didelės vertės krovinio (įrenginių / prietaisų) ir vairuotojų sveikatos apsaugai; apskaitai
 • GPS, įmontuotų vežėjų, teikiančių Bendrovei transporto paslaugas, duomenys.

Pastaba: duomenų subjektas nenorėdamas, kad po darbo jo duomenys nebūtų renkami GPS pagalba, Darbdaviui priklausančio automobilio gali nenaudoti.

Turto apsaugai Jūsų atvaizdas, jei lankotės mūsų gamyklos teritorijoje ar vidaus patalpose.

Ar privalote pateikti savo asmens duomenis?

Mes neprašome duomenų, kurie mums nėra būtini veikloje, perkant paslaugas/prekes, susijusias su aukščiau nurodytais asmens duomenų rinkimo tikslais. Todėl atsisakydami suteikti būtinus duomenis, Jūs tuo pačiu atsisakote ir parduoti savo paslaugas arba, esant pagrindui, atsisakote tolimesnio bendradarbiavimo, kai paslaugų teikimas buvo prasidėjęs.

Iš ko galime gauti Jūsų duomenis?

Jūsų duomenis gauname  tik iš Jūsų tiesiogiai, o jei esate įmonės atstovas, tuomet Jūsų duomenis galime gauti iš kito kontaktinio asmens šioje įmonėje (pvz., iš administratorės, vadovo, finansininko, kt.).

Kokias teises Jūs, kaip duomenų subjektas, turite?

 • Susipažinti su savo duomenimis (įskaitant vaizdo įrašus), gauti jų kopijas;
 • Reikalauti Jūsų duomenis ištaisyti ar ištrinti;
 • Reikalauti apriboti Jūsų duomenų tvarkymą;
 • Reikalauti perkelti Jūsų asmens duomenis kitiems duomenų valdytojams;
 • Atšaukti duotą sutikimą duomenų tvarkymui;
 • Neduoti sutikimo dėl neprivalomų duomenų tvarkymo;
 • Skųsti mūsų veiksmus.

Kaip įgyvendinti turimas teises?

Pateikti rašytinį prašymą Bendrovės vadovui ar rinkodaros vadovei, pateikęs ID kortelę arba pasą arba el. paštu info@borga.lt, jei prašymą patvirtinsite savo elektroniniu parašu.

 

Atsakymą Jums pateiksime per 30 dienų, išskyrus, kai tokio termino objektyviai nepakanka. Tokiu atveju Jūs būsite informuotas apie termino pratęsimą ir priežastis.

Prašyme nurodykite: vardą, pavardę, kontaktus bei kokia teise norite pasinaudoti.

 • Norėdami susipažinti su savo duomenimis, nurodykite, kokią informaciją norite gauti (pvz., kokius Jūsų duomenis ir kokiu tikslu tvarkome, iš ko jie buvo surinkti, kam perduoti, kt.).
 • Dėl papildomos informacijos apie Jūsų teises ir jų įgyvendinimą kreipkitės žemiau esančiais kontaktais.

Kam galime perduoti Jūsų asmens duomenis?

 1. Valstybės institucijoms (VMI, Sodra, teismai, antstoliai, notarai, teisėsaugos institucijos), esant teisės aktų reikalavimams arba teisėtų Darbdavio interesų/teisių gynimo pagrindu (pvz. įsiskolinimo ieškojimui, teisinių ginčų nagrinėjimui, valstybinių institucijų reikalavimų pagrindu, kt.);
 2. Teisininkams, audito bendrovėms, IT specialistams: sutarčių vykdymui;
 3. Pašto ar kurjerių tarnyboms, ar analogiškas paslaugas teikiantiems subjektams: Jūsų prašymu arba Sutarties vykdymui užtikrinti;
 4. Mūsų įmonių grupės viduje ES/EEE teritorijoje: sutarties sąlygų derinimui ar sutarties vykdymui užtikrinti;
 5. Kitam subjektui: Jums pasinaudojus Taisyklėse aprašyta teise perkelti duomenis.

 Perduodami Jūsų duomenis veikiame išimtinai tik Jūsų interesais arba laikydamiesi teisės aktų reikalavimų, perdavimo metu užtikriname perduodamų duomenų apsaugą.

Kiek laiko galime saugoti / tvarkyti Jūsų duomenis?

 Jūsų duomenis saugome:

 • Tiek, kiek to reikalauja teisės aktai, pavyzdžiui sutartys saugomos 10 metų nuo sutarties pasibaigimo, sąskaitos faktūros – 10 metų nuo jų išrašymo;
 • Susirašinėjimas, pasiūlymai – 3 metus, išskyrus, jei paslaugos užsakomos
 • Vaizdo įrašus – 20 dienų, jei lankotės mūsų gamyklos teritorijoje ar vidaus patalpose;
 • Atsarginės duomenų kopijos – 30 dienų.
 • GPS duomenys – 12 mėnesių (tik kai kurių paslaugų tiekėjų).

Jūs visada galite detaliai susipažinti su pateikiamomis sutartimis, jų priedais, gauti papildomą informaciją apie savo teises ir jų apimtis ir, manant, kad buvo padaryti pažeidimai, kreiptis į mus ir / ar atitinkamas kompetentingas institucijas: Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, teismą, kt.

Jūs privalote užtikrinti Jums perduodamų dokumentų konfidencialumą, išskyrus, kai tai svarbu Jūsų teisių gynimui (valstybinėms institucijoms, teisininkams, auditoriams).

Pagal užklausą "{{query}}" puslapis nerastas. Pabandykite ieškoti pagal kitą žodį ar frazę.
Prašome palaukti, ieškoma pagal "{{query}}" ...