Borga
Search

Kokybės, aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos politika

UAB Borgalita – Ypatingų statinių, negyvenamųjų pastatų darbų sritys (žemės darbai, statinių konstrukcijų (betono, metalo, mūro, medžio) statyba ir montavimas, stogų įrengimas, apdailos darbai. Projektų (objektų) valdymas.

Vadovybė ir darbuotojai įsipareigoja:

  • Nuolat tobulėti, siekti, kad organizacija augtų ir taptų viena pirmaujančių statybos objektų montavimo, paleidimo, derinimo įmonių Lietuvoje;
  • Nuolat ieškoti naujų užsakovų, plėsti klientų ratą;
  • Prognozuoti klientų poreikius ir lūkesčius, jų įgyvendinimui pateikti racionalius bei aplinkosauginiu požiūriu pažangius inžinerinius sprendimus;
  • Sistemingai kelti visų lygių darbuotojų kvalifikaciją, skatinti kūrybinę iniciatyvą ir sąmoningumą, ugdyti darbuotojų asmeninę atsakomybę už atliekamų darbų kokybę bei aplinkos apsaugą;
  • Siekti nuolatinio aplinkos apsaugos veiksmingumo gerinimo, taupiai ir racionaliai naudojant išteklius bei vykdant taršos prevenciją;
  • Užtikrinti organizacijai taikomų teisės aktų, standartų ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 ir kitų įsipareigojimų vykdymą;
  • Užtikrinti profesinių rizikų valdymą. Taikyti valdymo priemones darbuotojų saugai ir sveikatai užtikrinti, ligų prevencijai;
  • Tobulinti valdymo procesus, siekti kokybės, aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos rezultatyvumo ir efektyvumo.

Organizacijos vadovybė nustatydama reikalavimus paslaugai, planuodama veiklą, užtikrindama aprūpinimą ištekliais ir atlikdama vadybinę vertinamąją analizę, prisiima pilną atsakomybę už organizacijoje veikiančios integruotos kokybės, aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos efektyvumo ir rezultatyvumo nuolatinį gerinimą. Vadovybės sprendimu aplinkos apsaugos aspektai neskelbiami viešai. Organizacija nuolat siekia aplinkosaugos taršos mažinimo, profesinių rizikų gerinimo.

Ši politika prieinama visuomenei, visi darbuotojai ir asmenys dirbantys organizacijos pavedimu supažindinti su šia politika ir savo veikloje privalo vadovautis jos nuostatomis.

Pagal užklausą "{{query}}" puslapis nerastas. Pabandykite ieškoti pagal kitą žodį ar frazę.
Prašome palaukti, ieškoma pagal "{{query}}" ...