Search

Mūsų įsipareigojimas siekti tvarumo

Tvarumas yra Borga vykdomos veiklos pagrindinis principas. Galime teigti, kad esame atsakingi ir prisidedame prie tvaraus mūsų planetos vystymosi bei pasaulinio socialinio nestabilumo rizikos mažinimo.

Tvarumas mums reiškia holistinį požiūrį į su ekologija, ekonomika ir visuomene susijusius klausimus. Šis požiūris apima ilgalaikį tvarumo siekį, kuris daro teigiamą įtaką mūsų pelningumui dėl nuolat tobulinamo išteklių valdymo. Tai, savo ruožtu, yra viena iš būtinų sąlygų, siekiant užtikrinti mūsų į tvarumo ilgaamžiškumą dedamas pastangas.

Siekdami įgyvendinti bendruosius Borga Group tvarumo tikslus, mes:

  • sieksime pagerinti savo veiklos išteklių valdymą;
  • įvertinsime ir kompensuosime Borga gaminamų produktų paliekamą aplinkosauginį ir socialinį pėdsaką; be to, į šį procesą įtrauksime tiekėjus ir užsakovus;
  • veiklą vykdysime pagal teisiškai pagrįstus aplinkos apsaugos standartus taip, kad mūsų vykdoma veikla atitiktų taikomuose įstatymuose išdėstytus reikalavimus;
  • aktyviai stengsimės nuolat gerinti darbo aplinką ir visų darbo vietų saugą;
  • siekiant sumažinti įmonės paliekamą aplinkosauginį ir klimato kaitos pėdsaką, nuolat stebėsime rezultatus ir peržiūrėsime nusistatytus tikslus.

Efektyvus Istekliu ValdymasEkonominis tvarumas

Tvarūs darbo metodai yra neatsiejami nuo veiklos pelningumo, nes pelningumui pasiekti reikalingas efektyvus visų mūsų išteklių naudojimas.

Esame pasiryžę savo veiklą vykdyti tvariai ir užsakovams pasiūlyti svarbią pridėtinę vertę. Be to, taip galime suteikti užsakovams galimybę įgyvendinti jų pačių išsikeltus tvarumo tikslus.

Aplinka Ir Klimatas

Ekologinis tvarumas

Borga kilusi iš kaimo, todėl savaime suprantama, kad mums rūpi aplinka ir klimatas.

Tvarumas mums, visų pirma, reiškia atsakomybę už aplinką. O tai reiškia, kad turime imtis konkrečių priemonių, kurios padėtų kovoti su klimato kaita tiek trumpuoju, tiek ilguoju laikotarpiu.

Zmones Ir Visuomene

Socialinis tvarumas

Borga siekia prisidėti prie sveikos, tolerantiškos ir lygiateisiškos visuomenės kūrimo.

Šis įsipareigojimas apima visas mūsų veiklas, t. y. įsipareigojame kaip darbdavys, kaip produktų ir paslaugų pirkėjas, kaip tiekėjas bei kaip socialinis subjektas.

  • Stipriausi Lietuvoje

{{group.title}} ({{group.result.total}})
Rodyti daugiau {{group.title.toLowerCase()}}
No others found for "{{query}}", please try again using another search term.
Prašome palaukti, ieškoma pagal "{{query}}" ...