Search
Susisiekite
 • ISO Borgalita

Integruota vadybos sistema

Integruotos vadybos sistemos sritis: ypatingų statinių, negyvenamųjų pastatų darbų sritys (žemės darbai, statinių konstrukcijų (betono, metalo, mūro, medžio) statyba ir montavimas, stogų įrengimas, apdailos darbai. Projektų (objektų) valdymas.

Vadovybė ir darbuotojai įsipareigoja:

 • Nuolat tobulėti, siekti, kad organizacija augtų ir taptų viena pirmaujančių statybos objektų montavimo, paleidimo, derinimo įmonių Lietuvoje;
 • Nuolat ieškoti naujų užsakovų, plėsti klientų ratą;
 • Prognozuoti klientų poreikius ir lūkesčius, jų įgyvendinimui pateikti racionalius bei aplinkosauginiu požiūriu pažangius inžinerinius sprendimus, siekti maksimalaus poreikių ir lūkesčių įgyvendinimo;
 • Sistemingai kelti visų lygių darbuotojų kvalifikaciją, skatinti kūrybinę iniciatyvą ir sąmoningumą, ugdyti darbuotojų asmeninę atsakomybę už atliekamų darbų kokybę bei aplinkos apsaugą;
 • Siekti nuolatinio aplinkos apsaugos veiksmingumo gerinimo, taupiai ir racionaliai naudojant išteklius bei vykdant taršos prevenciją;
 • Užtikrinti organizacijai taikomų teisės aktų ir kitų įsipareigojimų vykdymą, atitiktį standartų ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 reikalavimams;
 • Užkirsti kelią su darbu susijusioms darbuotojų traumoms ir susirgimams bei užtikrinti saugias ir sveikas darbo vietas, šalinti pavojus ir mažinti DSS riziką imantis rezultatyvių prevencijos ir apsaugos priemonių;
 • Tobulinti valdymo procesus, siekti kokybės, aplinkos apsaugos, darbuotojų sveikatos ir saugos vadybos sistemos tinkamumo, adekvatumo ir rezultatyvumo.

Organizacijos vadovybė nustatydama reikalavimus paslaugai, planuodama veiklą, užtikrindama aprūpinimą ištekliais ir atlikdama vadybinę vertinamąją analizę, prisiima pilną atsakomybę už organizacijoje veikiančios integruotos kokybės, aplinkos apsaugos, darbuotojų sveikatos ir saugos vadybos sistemos nuolatinį gerinimą. Vadovybės sprendimu aplinkos apsaugos aspektai neskelbiami viešai.

Ši politika prieinama visuomenei, visi darbuotojai ir partneriai yra supažindinti su šia politika ir savo veikloje privalo vadovautis jos nuostatomis.

2020 m. vasario 12 d., L2

UAB „Borgalita“ direktorius Saulius Mačiuolis

Tel. +370 686 50 105, el. p. [email protected] 

 

ISO sertifikatai - Borgalita
 • ISO 9001:2015 Kokybės vadybos sistema
 • ISO 45001:2018 Darbuotojų sveikatos ir saugos vadybos sistemos
 • ISO 14001:2015 Aplinkosaugos vadybos sistema
{{group.title}} ({{group.result.total}})
Rodyti daugiau {{group.title.toLowerCase()}}
No others found for "{{query}}", please try again using another search term.
Prašome palaukti, ieškoma pagal "{{query}}" ...